Sjelens Historie


bookcover

Sjelens Historie

af Per Henrik Gullfoss

184 sider

ISBN: 978-82-8141-016-9

Vejl. pris: 210,00


Beskrivelse

DENNE BOG ER PÅ NORSK.

Sjelens historie er en bok som forteller om min sjels erfaringer og utvikling, 
slik den har utspilt seg gjennom mer enn 20 av mine liv.
En gang i tiden utforsket sjelen ett enkelt aspekt av tilværelsen 
gjennom ett jordeliv.

 

I dag er mange kommet for å samle trådende fra alle sine erfaringer på jorden,
og slik ta spranget over til en større og utvidet bevissthet som menneske.
Hivs du hører med til de som har skiftet tilværelse og deler av din personlighet gjentatte ganger i dette livet, så 
hører du helt sikkert med til de som er kommet for å samle vevens tråder og oppleve en større helhet.

For meg har det vært usigelig spennede å se hvordan ett liv er en naturlig konsekvens av et annet. Gjennom 
å utforske mange har jeg fundet sjelelig kvaliteter som strekker seg gjennom liv etter liv. Livene svinger 
mellom dype bølgedaler og høye topper.
Liv nedsenket i materiens glemsel og egoets utfoldelse beveger seg alltid mot liv med en høyere forståelse av 
det sprituelle og åndelige aspektet ved tilværelsen. Denne boken vil gi deg en opplevelse av hvordan 
menneskets identitet og bevissthet utvikles gjennom vår personlige og kollejktive historie.

Læs mere på omslag